You are here: Home Σ.Ε.ΚΑ.Μ.

Σ.Ε.ΚΑ.Μ.

Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων Σ.Ε.ΚΑ.Μ.

Όποιος επιθυμεί να ασκήσει το επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Εμπορευμάτων ή Επιβατών πρέπει να αποκτήσει το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας Οδικών Μεταφορέων μετά από υποχρεωτική φοίτηση σε σχολές Σ.Ε.ΚΑ.Μ . Η ίδρυση, λειτουργία και διαδικασία διενέργειας εξετάσεων υποψήφιων οδικών μεταφορέων των σχολών Σ.Ε.ΚΑ.Μ. ορίζεται με την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύου Β/31367/2483/25.05.2007.

Ο χρόνος φοίτησης που απαιτείται για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας οδικών μεταφορέων εμπορευμάτων η επιβατών είναι 45 ώρες.