Το νέο Δ.Σ. του συλλόγου Εκπαιδευτών Οδηγών Δωδ/νήσου

Το νέο Δ.Σ. του συλλόγου Εκπαιδευτών Οδηγών Δωδ/νήσου

Το νέο Δ.Σ. του συλλόγου Εκπαιδευτών Οδηγών Δωδ/νήσου

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου Εκπαιδευτών Οδηγών Δωδεκανήσου.

Η σύνθεσή του έχει ως εξής:
Αποτελέσματα εκλογών Συλλόγου για Δ.Σ. στις 10/5/2015
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΟΡΤΣΕΛΛΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΡΟΔΟΣ)
ΑΝΤ/ΔΡΟΣ  Α: ΡΟΥΤΖΙΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΡΟΔΟΣ)
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΕΤΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΡΟΔΟΣ)

ΤΑΜΙΑΣ: ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΡΟΔΟΣ)
ΜΕΛΟΣ -ΑΝΤ/ΔΡΟΣ  Β:  ΠΡΕΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΚΩΣ )

Αποτελέσματα εκλογών για ανάδειξη αντιπροσώπων στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδηγών (ΠΟΕΟ)
1) ΠΟΡΤΣΕΛΛΗ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ
2) ΤΟΠΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ( ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ)

Για την ελεγκτική επιτροπή
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΠΑΟΥΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ